liptovske sliace farnost

Oznamy

Farské oznamy

Birmovka

Materiály ku sviatosti birmovania

Covid-19

etky záležitosti tykajúce sa duchovného programu a opatrení počas uzatvorených kostolov.

Kontakt

Kontakty na farský úrad

Novinky