Habiňák TomášBirmovný patrón

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:

 • Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.
 • Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).
 • Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.
 • Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela – patrónom je sv. Michal – archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).

Výber podľa mena – odkaz

Výber podľa povolania – odkaz

 

Birmovný rodič

Každý birmovanec si slobodne zvolí svojho birmovného rodiča. Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov – kresťanov. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah. Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil – teda bol mu v tom vzorom a pobádal ho k tomu. A druhou úlohou je modliť sa za svoje birmovné dieťa nielen do birmovky, ale počas celého života.

Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam – sú to podmienky aj pre krstného rodiča:

 • aby bol pokrstený katolík starší ako 16 rokov, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a birmovanie,
 • aby mu bol príkladom a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (verejná mravnopočestnosť – aby nebol opilec, na drogách… )
 • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; (rozvod, odpad od viery, potrat bez rozhrešenia…)
 • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
 • môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) – ak žije v manželstve tak musí byť zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á); ak je slobodný (á), nesmie žiť s partnerom v jednej domácnosti ako keby boli manželia (konkubinát)
 • je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

 

Skupinky

 1. Skupinka – Alena Štefaňáková
  • Džurňák Michal
  • Grigerová Kristína
  • Habiňák Tomáš
  • Habiňák Patrik
  • Hadidom Dávid
  • Michnová Ester
  •  Richnavská Michaela

 2. Skupinka – Petra Pirhalová

  • Čopjaková Viktória  
  • Hadidom Tomáš
  • Jendrejčáková Lívia
  • Krak Dominik
  • Mochnalová Martina
  • Rusiňáková Viktória

 3. Skupinka – Daniela Michnová

  • Bednarčík Ján
  • Dudlák Filip
  • Džurňáková Klaudia
  • Habiňáková Klaudia
  • Habiňáková Andrea
  • Talár Samuel
  • Talárová Zuzana

4. Skupinka – Mária Kocibášová

  • Bartkovský Dominik
  • Griger Samuel
  • Habiňáková Jana
  • Hadidomová Karin
  • Hadidomová Natália
  • Michnová Ema
  • Nedoroščík Ján
  • Palubová Viktória
  • Richnavský Ján
  • Talárová Marianna

    

    

   Nezabudnite, že ste podpisovali vyhlásenie.. Tak prichádzajte na sväté omše i ku sviatosti zmierenia a svedomito sa pripravujte na skúšky.