Farnosť Haligovce

 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Haligovce

 Haligovce 145, 065 34 Veľký Lipník

 Správca farnosti: Mgr. Ján Červeň

 E-mail: haligovce.farnost@gmail.com

 Tel.: 0918 222 304

 IČO: 31999476

 DIČ: 2020707843

 Účet farnosti SLSP: SK3209000000000493216976