• List so šifrou na prácu so Svätým písmom pre dospelých: na tri nedele: 21. januára – 1. list so šifrou, 18. februára – 2. list so šifrou, 17. marca – 3. list so šifrou.