Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Odpustová slávnosť Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

08:05

Na úmysel kňaza

11:00

odpustová svätá omša

Za veriacich farnosti

PONDELOK

18:00

+ z rod. Mačutek a Grigľak č. 126

UTOROK

Sviatok Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

18:00

ZBP pre rod Štefaňákovú č. 148

STREDA

Sviatok sv. Tomáša, apoštola

10:00

+ Matej, Terézia, Jozef a Alžbeta č. 57

ŠTVRTOK

10:00

+ rod. Oravcová č. 191

PIATOK

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

Prvý piatok

08:05

Na úmysel ordinára

09:30

+ Anna Michnová č. 103

SOBOTA

Spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Fatimská sobota – birmovanci 7.r.

08:05

ZBP rodín z č. 230

NEDEĽA

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

ZBP pre dobrodincov z dediny

09:30

Za veriacich farnosti

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok po svätých omšiach približne od 11:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

 

Vyložená sviatosť oltárna:

utorok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 08.7. – 12.7. 2024

V utorok po svätej omši budem rozdávať informované súhlasy. Deti, príďte si ich zobrať. A podpísané rodičom prineste v piatok na svätú omšu.

 

Milodary: z krstu Anny Želonkovej venovali 50€ a z pohrebu Ireny Mačutekovej 200€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub Želonka, syn Jozefa a Viery r. Wislockej bývajúci v Haligovciach a Eva Marušincová dcéra Jozefa Žinčáka a Jacqueline Marušincovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 1. krát.

 

Zbierka na Mariánsku horu v Levoči: Drahí bratia a sestry, Mariánska hora v Levoči je miestom, kde každoročne putuje množstvo pútnikov, aby tu nabrali nové duchovné sily a prostredníctvom orodovania Panny Márie posilnili svoje zjednotenie s Bohom. Po rokoch služby potrebuje toto pútnické miesto nevyhnutnú renováciu, ktorá už aktuálne prebieha. Z dôvodu finančnej náročnosti rozbehnutého projektu obnovy vyhlasujem celodiecéznu zbierku na Mariánsku horu v Levoči, ktorá sa bude konať v nedeľu 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup František Trstenský

 

Verím, Pane 2024: Drahí priatelia, pozývame vás na festival Verím Pane. Môžete sa tešiť na bohatý hudobný program – vystúpia napríklad Sima Magušinová, Godzone, Lamačské Chvály a ďalší. Okrem dobrej hudby je pripravený aj duchovný program, veľa dobrých diskusií, a taktiež detský program pre najmenších. Festival sa uskutoční 19. – 21. júla 2024 v Námestove. Ponúkame aj ubytovanie na školách. Viac informácií na verimpane.sk