Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05 ZBP pre dobrodincov z dediny
09:30 Za veriacich farnosti
PONDELOK nebude  
UTOROK 18:00 ZBP pre Máriu č. 224
STREDA nebude  

ŠTVRTOK

Sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

18:00 + Patrik Urbaňák č. 198
PIATOK 18:00 + Mária a Vasil Rinkovský

SOBOTA

 

08:05 + Michal, Alžbeta a Katarína Krišanda

NEDEĽA

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05 Na česť Ducha Svätého
09:30 Za veriacich farnosti

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Tábor pre deti: Odchod v pondelok o 7:00. Autobus bude pristavený od 6:45

Milodary: na maľovanie kostola bohuznáma rodina 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Zbierka: Na dobročinné diela Svätého Otca ste prispeli sumou 115€.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Jakub Želonka, syn Jozefa a Viery r. Wislockej bývajúci v Haligovciach a Eva Marušincová dcéra Jozefa Žinčáka a Jacqueline Marušincovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 2. krát.

 

Zbierka na Mariánsku horu v Levoči: dnes 7. júla 2024 pri všetkých svätých omšiach v Spišskej diecéze. Ďakujem všetkým darcom za finančnú pomoc, ale rovnako aj za vaše modlitby za toto dielo. Biskup František Trstenský

Verím, Pane 2024: Drahí priatelia, pozývame vás na festival Verím Pane. Môžete sa tešiť na bohatý hudobný program – vystúpia napríklad Sima Magušinová, Godzone, Lamačské Chvály a ďalší. Okrem dobrej hudby je pripravený aj duchovný program, veľa dobrých diskusií, a taktiež detský program pre najmenších. Festival sa uskutoční 19. – 21. júla 2024 v Námestove. Ponúkame aj ubytovanie na školách. Viac informácií na verimpane.sk

Púť do Krivej: V Krivej na Orave sa bude konať v dňoch 30.7. – 3.8.2024 – „Duchovné stretnutie s blahoslavenou sestrou Zdenkou, pannou a mučenicou“. Slávnostnú svätú omšu v sobotu 3.8.2024 o 10.00 hod. bude celebrovať Mons. František Trstenský, diecézny biskup.

Púť chorých a seniorov: 25.7. 2024 v areáli múzea Červený Kláštor. Program je vyvesený na nástenke.