Ďakujeme Prešovskému samospávnemu kraju za dotáciu 3100 EUR na opravu organa v chráme Navštívenia Panny Márie v Haligovciach.