Telefónne číslo: 0918 222 304                                                   

NEDEĽA

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

07:30

Za živé členky sv. ruženca p. Nadžadyovej č. 189

09:30

Na úmysel kňaza

PONDELOK

Slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

nebude

 

UTOROK

18:00

+ Irena Mačuteková č. 72

STREDA

18:00

+ Mária Želonková

ŠTVRTOK

08:00

v škole

Te Deum – poďakovanie na koniec školského roka

Za prvoprijímajúce deti

PIATOK

Spomienka sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka

18:00

+ z rodiny Habiňák č. 152

SOBOTA

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre rod. Bednarčíkovú a Bernátovú č. 130

NEDEĽA

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Odpustová slávnosť Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

08:05

Na úmysel kňaza

11:00

odpustová svätá omša

Za veriacich farnosti

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami. V stredu večer po omši hlavne deti pred ukončením školského roka. A v piatok večer po svätej omši budeme spovedať dvaja kňazi.

 

Úplné odpustky: môže získať ten, kto na Slávnosť sv. Petra a Pavla navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

Alebo ten, kto zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom, alebo biskupom a pomodlí sa Verím v Boha a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

 

Odpustová slávnosť: Svätú omšu o 11:00 bude celebrovať prof. Amantius Akimjak

 

Zbierka: Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.