Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

PONDELOK

Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

18:00

+ Ondrej Habiňák č. 204

UTOROK

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

STREDA

Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

18:00

ZBP pre rodinu z čísla 224

ŠTVRTOK

10:00

+ Mária, Ján a ostatní z rodiny č. 246

PIATOK

Slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho

18:00

prvý piatok

ZBP pre sestru č. 132

SOBOTA

Spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

08:05

Fatimská sobota

+ Jozef a Rozália Bjalončík č. 74

NEDEĽA

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny  

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami v stredu, štvrtok a piatok.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

 

Vyložená sviatosť oltárna:

stredu a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

 

Biskup Ján Vojtaššák – Zmapovanie povesti svätosti a úcty: Biskupský úrad má na každú farnosť prosbu: „Chceme  zmapovať, kde v sa našej diecéze nachádzajú zobrazenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: obrazy, sochy, vitráže (v kostoloch, na farách, rehoľných kostoloch, v mestách, dedinách…) a kde sú po ňom pomenované ulice, školy, skautské oddiely a pod.“ Ak o niečom viete, poskytnite mi prosím informácie.

 

Pobožnosti k Božskému srdcu: budú bývať v časoch začiatku sv. omše.

 

Deň detí: Dnes 2.6. vo Veľkej Lesnej na ihrisku pri OÚ o 14:30.

 

Stretnutie všetkých birmovancov: v piatok 7.6. po svätej omši na fare