Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny  

PONDELOK

18:00

+ Michal Pirhala a Ján Habiňák č. 64

UTOROK

Spomienka sv. Barnabáša, apoštola

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

STREDA

18:00

+ František Habiňák č. 32

ŠTVRTOK

Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

10:00

ZBP pre Máriu

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ Katarína, Vojtech a Jakub Bjalončík č. 205

SOBOTA

08:05

+ z rod. Pirhalovej č. 215

NEDEĽA

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za zomrelých súrodencov Bjalončíkových z č. 179

09:30

+ Marta a Ján č. 257

 

Svätá spoveď: 30 min pred svätými omšami.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

 

Biskup Ján Vojtaššák – Zmapovanie povesti svätosti a úcty: Biskupský úrad má na každú farnosť prosbu: „Chceme  zmapovať, kde v sa našej diecéze nachádzajú zobrazenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: obrazy, sochy, vitráže (v kostoloch, na farách, rehoľných kostoloch, v mestách, dedinách…) a kde sú po ňom pomenované ulice, školy, skautské oddiely a pod.“ Ak o niečom viete, poskytnite mi prosím informácie.

 

Pobožnosti k Božskému srdcu: budú bývať v časoch začiatku sv. omše.

 

Milodary: na parkovisko bohuznáma rodina 100€, bohuznámy pán 50€. Pán Boh zaplať.