Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Najsvätejšej Trojice

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

PONDELOK

18:00

Za Martina a Milana Šromovského č. 125

UTOROK

10:00

+ z rodiny Michala a Anny Kalisovej č. 207

STREDA

18:00

Za nenarodené deti

ŠTVRTOK

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

08:05

Za veriacich farnosti

18:00

+ Marián a Marta Šromovský č. 187

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ Ondrej, Margita, Jozef, Žofia a Mária Mačutek č. 78

SOBOTA

Spomienka sv. Justína, mučeníka

08:05

Za zomrelých z rod. Horákovej č. 92

NEDEĽA

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi: V tento deň navštívi našu farnosť otec biskup František. Bude celebrovať svätú omšu ráno 8:05 a po nej pôjdeme navštíviť škôlku i školu.

 

Biskup Ján Vojtaššák – Zmapovanie povesti svätosti a úcty: Biskupský úrad má na každú farnosť prosbu: „Chceme  zmapovať, kde v sa našej diecéze nachádzajú zobrazenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka: obrazy, sochy, vitráže (v kostoloch, na farách, rehoľných kostoloch, v mestách, dedinách…) a kde sú po ňom pomenované ulice, školy, skautské oddiely a pod.“ Ak o niečom viete, poskytnite mi prosím informácie.

 

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše. Milé deti, z farskej stránky si môžete vytlačiť obrázok s prázdnymi májovými kvetinkami a za každý deň, keď sa pomodlíte litánie, tak si 1 kvietok vyfarbíte.

 

Milodary: z krstu Natálie Marhefkovej venovali 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.