Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

PONDELOK

18:00

+ Ján, Anna a Ján Michna č. 85

UTOROK

Sviatok sv. Mateja, apoštola

07:00

V škole

Za prvoprijímajúce deti

STREDA

18:00

+ Jakub, Peter, Margita a Karol č. 173

ŠTVRTOK

Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00

+ z rodiny Witko č. 169

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ František, Benjamín a František č. 72

SOBOTA

08:05

+ Andrej Nadžady č. 189

NEDEĽA

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

 

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše. Milé deti, z farskej stránky si môžete vytlačiť obrázok s prázdnymi májovými kvetinkami a za každý deň, keď sa pomodlíte litánie, tak si 1 kvietok vyfarbíte.

 

Novéna k Duchu Svätému: Deviatnik do nedele Zoslania Ducha Svätého.

 

Milodary: Prvoprijímajúce deti 100€, na opravu parkoviska bohuznáma rodina 100€ a bohuznáma pani 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka na katolícke masmédia: Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Letné kántrové dni: streda, piatok alebo sobota. Záväzný je jeden z nich. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 

Plnomocné odpustky na Turíce: získa ten, kto sa zúčastní na speve Príď Duchu Svätý, tvorivý

 

Misijná púť detí na Mariánsku horu do Levoče: Pán Boh zaplať dospelým animátorkám za starostlivosť o deti.

 

Modlitbový deň detí a mládeže:  za mier a pokoj vo svete, ktorý sa bude konať v pondelok 13. mája 2024

 

Púť do Medžugorie: ZMENA TERMÍNU: 25.8. – 31.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€

Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.