Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

NEDEĽA

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

PONDELOK

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

18:00

+ Anna Michnová

UTOROK

07:00

V škole

+ Andrej Habiňák

STREDA

18:00

ZBP pre rod. Kuzmiak č. 57

ŠTVRTOK

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

 

10:00

Za Božie milosti a dary D. Sv. pre Filipa

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ Alžbeta a Michal Želonka č. 154

SOBOTA

08:05

ZBP pre rod. Jána Štefaňáka č. 148

NEDEĽA

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Najsvätejšej Trojice

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše. Milé deti, z farskej stránky si môžete vytlačiť obrázok s prázdnymi májovými kvetinkami a za každý deň, keď sa pomodlíte litánie, tak si 1 kvietok vyfarbíte.

Milodary: na opravu parkoviska pán Michal Michna č.103 venoval 100€. Zbierka na katolícke masmédia z minulej nedele činila 188€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Miništrantský turnaj: v sobotu 25.5. Odchod autobusom hneď po rannej svätej omši z pred kostola.