Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Za prvoprijímajúce deti a ZBP pre dobrodincov

PONDELOK

18:00

+ František Habiňák č. 32

UTOROK

10:00

Na úmysel

18:00

ZBP a poďakovanie za 60. rokov života Žofie

STREDA

10:00

+ Michal Krišanda

ŠTVRTOK

Sviatok Nanebovstúpenia Pána

08:05

Za veriacich farnosti

18:00

+ Jozef a Alžbeta Habiňák č. 26

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ Alžbeta a Vojtech Želonka č. 36

SOBOTA

nebude

 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

 

Vyložená sviatosť oltárna: v utorok pripadá pre našu farnosť celodenná poklona. Preto bude svätá omša o 10:00 a po nej bude do večernej svätej omše vystavená sviatosť oltárna. Aby neostala sviatosť sama, seniori rozdeľte si službu od 11:00 do 15:00 potom budú mať službu po 30 min. skupinky birmovancov.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

 

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše. Milé deti, z farskej stránky si môžete vytlačiť obrázok s prázdnymi májovými kvetinkami a za každý deň, keď sa pomodlíte litánie, tak si 1 kvietok vyfarbíte.

 

Prosebné dni: Pondelok, utorok, alebo streda. Záväzný je jeden z nich. Obsahom sú prosby za úrodu.

 

Novéna k Duchu Svätému: Deviatnik od piatku do nedele Zoslania Ducha Svätého.

 

Milodary: Na opravu parkoviska rodina Kucová 200€. Zbierka na seminár z nedele Dobrého pastiera činila 240. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka na katolícke masmédia: bude na budúcu nedeľu. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Opekačka: v stredu po svätej omši, ak bude pekné počasie. Prineste si to, čo chcete opekať.

 

Misijná púť detí na Mariánsku horu do Levoče: Pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce a birmovancov na púť do Levoče v sobotu 11.5. Bude tam pre ne animovaný program a svätá omša s otcom biskupom. Išli by sme autobusom ráno o 8:00 z pred fary. Cena autobusu je 10€. Treba so sebou zobrať niektorú z hygienických potrieb – mydlo, sprchovací gél alebo šampón + 1€, čo je misijný dar. Tie následne odovzdáme núdznym skrze Spišskú katolícku charitu. Zapíšte sa vzadu na stolíku.

 

Púť do Medžugorie: ZMENA TERMÍNU: 25.8. – 31.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€

Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.