Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

PONDELOK

Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy

18:00

+ Jarmila Regešová č. 246

UTOROK

07:00

V škole

Na česť Ducha Svätého a za ôsmakov a deviatakov, aby im osvietil rozum na prijímačkách

STREDA

Spomienka sv. Jozefa, robotníka

18:00

+ Mária a Vasil Rinkovský

ŠTVRTOK

Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

10:00

+ Andrej a Jozef č. 87

PIATOK

Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Prvý piatok

 

18:00

 

ZBP a poďak. za 10. rokov manželstva Márie a Františka Michnových č. 152

SOBOTA

Fatimská sobota

08:05

+ Ondrej Habiňák č. 33

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Za prvoprijímajúce deti a ZBP pre dobrodincov

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami v pondelok, stredu a piatok. Vo štvrtok po svätej omši, koľko bude treba. Príďte všetci v týždni, ktorí sa chcete vyspovedať pred prvým svätým prijímaním. Okrem prvoprijímajúcich detí a prípadne tých, ktorí prídu zo zahraničia v piatok v noci. Ich budem spovedať v sobotu od 10:00. Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

 

Vyložená sviatosť oltárna:stredu a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

 

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše. Milé deti, z farskej stránky si môžete vytlačiť obrázok s prázdnymi májovými kvetinkami a za každý deň, keď sa pomodlíte litánie, tak si 1 kvietok vyfarbíte.

 

Púť Rádia Lumen: Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť do Krakova, ktorá sa bude konať 4. mája 2024.

 

Misijná púť detí na Mariánsku horu do Levoče: Pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce a birmovancov na púť do Levoče v sobotu 11.5. Bude tam pre ne animovaný program a svätá omša s otcom biskupom. Išli by sme autobusom ráno o 8:00 z pred fary. Cena autobusu je 10€. Treba so sebou zobrať niektorú z hygienických potrieb – mydlo, sprchovací gél alebo šampón + 1€, čo je misijný dar. Tie následne odovzdáme núdznym skrze Spišskú katolícku charitu. Zapíšte sa vzadu na stolíku.

 

Púť do Medžugorie: Termín: 14.8. – 20.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€ Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.