Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa dobrého pastiera               deň otvorených dverí v seminári

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

PONDELOK

18:00

+ Michal Džurňák č. 79

UTOROK

07:00

V škole

Za múdrosť pri rozhodovaní a dary D.Sv.

STREDA

18:00

+ František Bjalončík

ŠTVRTOK

10:00

+ Alžbeta Harčaríková

PIATOK

18:00

Za účasti detí

ZBP a poďak. za 50. rokov života Ľuboslava Laindu  č. 30

SOBOTA

08:05

+ Andrej a Michal č. 230

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Poďakovanie: Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do rekonštrukcie parkoviska.

Milodary: chceme vás informovať o výške zbierok, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v našej Spišskej diecéze:      – zbierka „Boží hrob“ – 209 844,95 €
                   – zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom – 115 780,20 €

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Popoludňajšia pobožnosť: Dnes v nedeľu Dobrého pastiera bude o 15:00 popoludňajšia pobožnosť

Zbierka na seminár: Dnes – v nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.

Poďakovanie rektora kňazského seminára: Milovaní bratia a sestry! V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom.

V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule.

Púť do Medžugorie: Termín: 14.8. – 20.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€ Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.

Darovanie krvi: „Biskupstvo Spišské Podhradie pozýva darcov na podujatie pod názvom  CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla ACUTISA. Podujatie sa bude konať v Poprade 9. mája 2024 so začiatkom o 8.00 hod. O 9.00 hod. bude svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.

Z dôvodu denných kapacitných obmedzení spracovateľského centra krvi v Košiciach je počet odberov limitovaný, preto v prípade záujmu o darovanie je nevyhnutné vyplniť formulár, ktorý nájdete spolu s podrobnými informáciami o podujatí na web stránke Spišskej diecézy https://kapitula.sk/kvapka_krvi/

Povzbudzujeme darcov, ktorí sa v deň konania podujatia nemôžu odberu zúčastniť, aby využili možnosť darovania krvi v ktoromkoľvek odbernom pracovisku NTS SR – všetky informácie i kontakty nájdete na web stránke NTS SR https://www.ntssr.sk/