Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

PONDELOK

18:00

+ Michal Pirhala č. 64

UTOROK

07:00

V škole

Za živé členky ruže pani Marekovej č.19

STREDA

18:00

Za všetkých zomrelých z rod. Bjalončíkovej č. 179

ŠTVRTOK

10:00

Za zdravie, Božiu blízkosť a útechu v žiali

PIATOK

18:00

Za účasti detí

+ Anna a Jozef Bjalončík č. 204

SOBOTA

08:05

+ Ján Džurňák č. 210

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa dobrého pastiera               deň otvorených dverí v seminári

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.  

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh. 

Poďakovanie: Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zapojili do rekonštrukcie parkoviska.

Milodary: Na opravu parkoviska bohuznáma rodina 50€. Z pokladničky od Božieho hrobu sme poslali 425€

Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Zbierka na seminár: Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.

Začína týždeň modlitieb za duchovné povolania: Veriacemu, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, saza obvyklých podmienok udeľujú úplné odpustky.

Púť do Medžugorie: Termín: 14.8. – 20.8. 2024 Cena: 300€ Záloha: 200€ Program: na plagátiku.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP ), mobilné číslo a či máte svoje cestovné poistenie alebo vás máme my poistiť. Ďalšie info na plagátiku na nástenke.

Slovko biskupa: Drahí spolubratia kňazi, milí bratia a sestry v Kristovi, po nešťastí, ktoré sa stalo minulú sobotu na autobusovej zastávke pri Spišskej Kapitule ešte pred začiatkom diecézneho stretnutia mladých, sa vytvorilo hlboké puto ľudského a duchovného spolucítenia. Ako pastier našej Spišskej diecézy sa vám všetkým chcem poďakovať za vaše modlitby a prejavy podpory. Bolo to silné svedectvo aj pre celú spoločnosť o našej ľudskosti a kresťanských hodnotách, ktoré vyznávame. Nech to posilní našu cestu života podľa Ježišovho evanjelia. Ďakujem, že sa modlíte aj za mňa. Váš biskup František.

Darovanie krvi: „Biskupstvo Spišské Podhradie pozýva darcov na podujatie pod názvom  CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti 33. výročia narodenia bl. Carla ACUTISA. Podujatie sa bude konať v Poprade 9. mája 2024 so začiatkom o 8.00 hod. O 9.00 hod. bude svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.

Z dôvodu denných kapacitných obmedzení spracovateľského centra krvi v Košiciach je počet odberov limitovaný, preto v prípade záujmu o darovanie je nevyhnutné vyplniť formulár, ktorý nájdete spolu s podrobnými informáciami o podujatí na web stránke Spišskej diecézy https://kapitula.sk/kvapka_krvi/

Povzbudzujeme darcov, ktorí sa v deň konania podujatia nemôžu odberu zúčastniť, aby využili možnosť 

darovania krvi v ktoromkoľvek odbernom pracovisku NTS SR – všetky informácie i kontakty nájdete na web stránke NTS SR https://www.ntssr.sk/