Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

5. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

Vigília zajtrajšej slávnosti

sv. Jozefa

17:00

+ Helena, František, Jozef, František, Jozef a Mária Bjalončík č. 195

Utorok

Slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

17:00

+ Jozef a Anna Špirka č. 74

Štvrtok

17:00

za účasti detí

+ Ľudmila a Jakub Jendrejčák č. 35

Piatok

10:00

ZBP, ochranu, zmenu zmýšľania a dary D. Sv. pre rodinu Nelky Bjalončíkovej

Sobota

08:05

+ Margita a Jakub želonka č. 14

Nedeľa

Palmová nedeľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Predveľkonočná spoveď:    sobota:   Veľká Lesná: 9:00 – 10:00

                                                               Haligovce: 10:10 – 11:15

                                                               Lechnica a Červený Kláštor: 13:00 – 13:30         

                                               nedeľa:  Spišská Stará Ves: 14:00 – 15:15  

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh. A deti si budú potom s animátorkami maľovať veľkonočné vajíčka. Je potrebné, aby si priniesli vyfúknuté vajíčka a tenké štetce. O farby a ostatné veci sa postarajú animátorky.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa bude modliť druhá polovica birmovancov, na budúcu nedeľu muži.

Milodary: Z krstu Nely Bjaločíkovej 100 EUR. Za vašu štedrosť srdečné Pán Boh zaplať.

Brigády: Chcem vyjadriť veľkú vďaku chlapom ktorí pomohli s prípravou na vystriekanie izolácie okolo obvodu stropu kostola a aj za to, že pomáhali pri striekaní. Ďalej za sadrokartónový strop a vymaľovanie v jednej izbe na fare. A nakoniec partii chlapov z Liptovských Sliačov i partii z Haligoviec i ocinovi za včerajšie pílenie a kálanie dreva. Pán Boh zaplať.

Zbierka: Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 08.7. – 12.7. 2024 Cena: 100€ (miništranti 80€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

 

Diecézne stretnutie mládeže 2024: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František +