Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

4. PÔSTNA NEDEĽA

(nedeľa radosti – laetare)

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

17:00

+ František Habiňák č. 32

Utorok

07:00

v škole

+ kňaz Michal Marek

Streda

17:00

+ Ján Rušin

Štvrtok

10:00

+ Štefan a Pavla Kurilla a Štefan a Júlia Bekeš

Piatok

17:00

za účasti detí

+ Marián, Marta a Marián Šromovský č. 187

Sobota

08:05

ZBP pre členov z rodín Pirhala a Kocibáš č. 224

Nedeľa

5. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa bude modliť prvá polovica birmovancov, na budúcu nedeľu druhá polovica birmovancov.       

Milodary: Jarná zbierka na Charitu vyniesla celkovo 189 342,35,- EUR. Za vašu štedrosť vyslovuje charita srdečné Pán Boh zaplať.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 08.7. – 12.7. 2024 Cena: 100€ (miništranti 80€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

 

„24 hodín pre Pána“: Iniciatíva modlitby a zmierenia s názvom „24 hodín pre Pána“ sa každoročne slávi v diecézach na celom svete. Teda z piatka 15.3.2024 na sobotu 16.3.2024 a v sobotu počas celého dňa bude mimoriadne otvorenie kostolov, aby sa tak veriacim ponúkla možnosť kedykoľvek sa zastaviť pri adorácii či pristúpiť k spovedi. Otvorené dvere kostolov sú symbolom Božej milosrdnej lásky. V našej diecéze sa táto iniciatíva bude konať v Dolnom Kubíne a Poprade. Podrobný program nájdete na webovej stránke: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180307031

 

Diecézne stretnutie mládeže 2024: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František