Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

17:00

+ Ján a Anna Habiňák č. 64

Utorok

17:00

+ Sabinka

Streda

Popolcová streda

8:05

Na úmysel kňaza

18:00

ZBP pre Annu č. 173

Štvrtok

8:05

+ Andrej Habiňák

Piatok

17:00

Za účasti detí

+ krstní rodočia č. 132

Sobota

08:05

+ František Habiňák č. 35

Nedeľa

1. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 1 hod. pred svätými omšami večer v pondelok, utorok a stredu. Ostatné dni 30 min.

Vyložená sviatosť oltárna: v pondelok, utorok a stredu 1 hod. pred svätými omšami večer. Prvá pol hodina bude tichá súkromná poklona. Druhá pol hodina do sv. omše bude modlitba posvätného ruženca za odprosenie našich hriechov a dobrú pôstnu prípravu. Ten kto zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Popolcová streda – deň prísneho pôstu: Každý od 18ho – 60ho roku života: nejesť mäso a bezmäsitého pokrmu sa najesť 1x do sýta a 2x  trocha zajesť. Od 14teho – 18teho roku je záväzok nejesť mäso, ale môžem bezmäsitý pokrm jesť koľko krát chcem. Tento pôst od mäsa nejde naradiť iným skutkom. Kto to poruší má ťažký hriech.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Na budúcu nedeľu sa budú modliť lektori.

Zbierka na charitu: Na budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu.

Milodary: Jozef Habiňák č. 194 na kúrenie v kostole 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišká charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete na strankach: https://marysmeals.sk/2percenta,

https://ks.kapitula.sk/sk/2_

https://www.dkuspis.sk/2-pre-dku/

https://caritas.sk/2-percenta/