Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

2. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Vincent, Margita, Jozef a Vincent č. 23

Utorok

08:05

ZBP pre Zuzanu a jej rodinu č. 207

Streda

17:00

+ František Mačutek st. č. 72

Štvrtok

10:00

+ Matej, Mária, Ján a Jozef Bjalončík č. 34

Piatok

Prvý piatok

17:00

+ Ján a Magdaléna Nedoroščík č. 102

Sobota

Fatimská sobota

08:05

ZBP pre Jozefa č. 21

Nedeľa

3. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min pred svätými omšami v pondelok a utorok. 1 hodinu pred svätými omšami v stredu, štvrtok a piatok. Vo štvrtok aj po svätej omši koľko bude treba. Najmä deti, keďže sú prázdniny.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Biblický príbeh na fare: Na budúcu nedeľu nebude.

Vyložená sviatosť oltárna:stredu a piatok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do svätej omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Pomazanie chorých:nedeľu na spomienku Pannu Máriu Lurdskú bol svetový deň chorých. Z tejto príležitosti sa udeľuje sviatosť pomazania chorých. Keďže to bola nedeľa, tak sme to presunuli na najbližšiu Fatimskú sobotu, čo bude o týždeň. Pomazanie chorých udelím v rámci svätej omše. Treba byť vyspovedaný.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Na budúcu nedeľu sa budú modliť ženy.        .

Milodary: Odoberatelia časopisu Posol na kostol 50€, bohuznáma rodina 50€, z krstu Alexa Alexu 100€. Zbierka na charitu z minulej nedele činila 257€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Nová streamovacia platforma Cinelux: Katolícka televízia LUX predstavuje novú streamovaciu platformu s názvom Cinelux. Nájdete tam kresťanské a hodnotové filmy, seriály a dokumenty pre všetky vekové kategórie. Obsah si môžete pustiť kedykoľvek, cez rôzne zariadenia. Členovia klubu priateľov TV LUX majú na Cinelux prístup bezplatne a bez obmedzení. Viac informácií a registrácia je na stránke cinelux.sk.

Diecézne stretnutie mládeže 2024: Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame – mladispisskejdiecezy a kpmspis. Váš biskup František

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišká charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete na strankach: https://marysmeals.sk/2percenta,

https://ks.kapitula.sk/sk/2_

https://www.dkuspis.sk/2-pre-dku/

https://caritas.sk/2-percenta/