Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

1. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

17:00

+ Anna a Ondrej Bednarčík č. 85

Utorok

07:00

v škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

10:00

Na úmysel kňaza

17:00

+ Mária Želonková r. Špirková

Štvrtok

Sviatok katedry s. Petra, apoštola

8:05

+ Ondrej, Katarína a Ondrej č. 189

Piatok

17:00

za účasti detí

ZBP pre rod Laindovú č. 30

Sobota

08:05

+ Milan Horák s rodičmi č. 92

Nedeľa

2. PÔSTNA NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Vyložená sviatosť oltárna: v stredu pripadá pre našu farnosť celodenná poklona. Preto bude svätá omša o 10:00 a po nej bude do večernej svätej omše vystavená sviatosť oltárna. Aby neostala sviatosť sama, niektorí seniori sa už sľúbili do rozpisu a popoludní budú mať službu po 30 min. skupinky birmovancov.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Na budúcu nedeľu sa budú modliť deti.        .

Zbierka na charitu: dnes je jarná zbierka na charitu.

Pôstna krabička: zo zadu si môžete zobrať pôstnu krabičku s aktivitou pre deti. Je motivačne vytvorená, aby deti počas dňa ušetrili nejaké centy a tie vhodili do krabičky. Tie potom môžete priamo odoslať, alebo vhodiť do černoška, ktorý bude tu v kostole a potom hromadne pošleme na misie do Afriky.

 

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišká charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete na strankach: https://marysmeals.sk/2percenta,

https://ks.kapitula.sk/sk/2_

https://www.dkuspis.sk/2-pre-dku/

https://caritas.sk/2-percenta/