Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Koniec občianskeho roka

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

ZBP a ochranu svätého otca Františka

Pondelok

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

9:00

Za veriacich farnosti

11:00

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Utorok

17:00

+ Jozef Václavík

Streda

08:05

Poďak. za 60 rokov života Jána Želonku a za ZBP do ďalších rokov života č. 215

Štvrtok

17:00

Poďak. za 25 rokov života Márie a za ZBP do ďalších rokov života č. 230

Piatok

Prvý piatok

08:05

+ František Habiňák č. 32

Sobota

Slávnosť zjavenia Pána – Troch kráľov, prikázaný sviatok

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Za všetky duše v očistci

Nedeľa

Krst Pána

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Na úmysel

Svätá spoveď: Mimo sviatkov 30 minút pred svätými omšami. Alebo na požiadanie. Je prvopiatkový týždeň, ale ako som už hlásil, ku chorým nepôjdem.

Vyložená sviatosť oltárna: v piatok 30 minút pred svätou omšou.           

Detský stromček: Deti, krásne ste vyzdobili stromček. A za to, že ste si svedomito plnili úlohy na adventnom kalendári, si príďte po sladkú odmenu, ktorá vás čaká pod stromčekom.

Požehnanie rodín: pri svätých omšiach na sviatok Svätej rodiny

Svetový deň pokoja: je 1.1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Odpustky: Na Silvestra – pri speve Teba Bože chválime – ďakovná pobožnosť na konci svätej omše

Na Nový Rok – pri speve Príď Duchu Svätý, tvorivý – v úvode svätej omše

Treba samozrejme splniť aj ostatné podmienky:

  • spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Požehnanie vody na Troch kráľov: prineste si nádobky na vodu.

Milodary: Na opravu organa rodina Lainczová č.110 150€ a tá istá rodina na potreby kostola či fary 150€, Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.