Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

17:00

+ Andrej Marek č. 19

Utorok

07:00

V škole

Za prvoprijímajúce deti

Streda

Spomienka sv. Antona, opáta

17:00

+ Mária a Vasil Rinkovský

Štvrtok

08:05

+ Jozef a Mária Kaličenský č. 8

Piatok

17:00

Za účasti detí

+ z rod. Michna č. 152

Sobota

Spomienka sv. Šebastiána, mučeníka

08:05

+ Peter a Michal č. 130

Nedeľa

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Nedeľa Božieho slova

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 minút pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh na fare.

Pastoračný plán: „Ježišova cesta do Emauz“ prechádza do druhej etapy.

Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční v sobotu 20.1. 2024 o 17.00 hod. v Hanušovciach alebo Matiašovciach.

Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe. Aj my tam pôjdeme, birmovanci zorganizujte sa u svojich animátorov.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18.1. do 25.1. 2024 Počas neho možno získať úplné odpustky, keď sa zúčastnite na niektorej z bohoslužieb.

Milodary: bohuznáma rodina na kúrenie v kostole 50€, z pohrebu Alžbety Mačutekovej 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.