elefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

4. ADVENTNÁ NEDEĽA

Štedrý deň

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel biskupa

22:00

Na úmysel

Pondelok

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

08:05

Na úmysel

10:00

Za veriacich farnosti  

Utorok

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

08:05

ZBP pre členov rod. z č. 173

10:00

+ kňaz Alexander Líška

Streda

Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu

 

08:05

Poďakovanie za 50r. života Anny Michnovej a vyprosenie ZBP do ďalších rokov života č. 249

Štvrtok

Sviatok sv. neviniatok, mučeníkov

 

08:05

ZBP pre rod. Pirhalovú č. 230

Piatok

Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka

 

08:05

ZBP pre Annu a Jána č. 57

Sobota

08:05

ZBP pre členov r. Gurovič, Rusiňák a Bednarčík č. 200

Nedeľa

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Koniec občianskeho roka

08:05

Za veriacich farnosti

10:00

ZBP a ochranu svätého otca Františka

Pondelok

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

9:00

Za veriacich farnosti

11:00

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Svätá spoveď: Mimo sviatkov 15 minút pred svätými omšami. Alebo na požiadanie.           

Detský stromček: Deti, krásne ste vyzdobili stromček. A za to, že ste si svedomito plnili úlohy na adventnom kalendári, si príďte po sladkú odmenu, ktorá vás čaká pod stromčekom.

Požehnanie rodín: pri svätých omšiach na sviatok Svätej rodiny

Svetový deň pokoja: je 1.1. na slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Odpustky: Na Silvestra – pri speve Teba Bože chválime – ďakovná pobožnosť na konci svätej omše

Na Nový Rok – pri speve Príď Duchu Svätý, tvorivý – v úvode svätej omše

Treba samozrejme splniť aj ostatné podmienky:

  • spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Milodary: Na opravu organa bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina – 50€, bohuznáma rodina 100€ a tá istá rodina na potreby kostola – kúrenie v kostole 100€, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Posviacka domov:  

27.12. o 9:00 popod skalu od p. Ondreja Bjalončíka smerom na koniec dediny.

28.12. o 9:00 od bytovky po cintorín.

29.12. o 9:00 od cintorína smerom na koniec dediny.