Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

Poďakovanie za 50r. života Margity a vyprosenie ZBP do ďalších rokov života č. 21

Utorok

06:30

roráty

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Streda

17:00

+ František Habiňák č. 32

Štvrtok

 

17:00

+ Jozef Michna

Piatok

Prikázaný sviatok – Nepoškvrnené počatie preblahoslavenej Panny Márie

08:05

školská

Za veriacich farnosti

18:00

+ Jakub a Ján Želonka č. 172

Sobota

06:30

roráty

+ František Želonka č. 230

Nedeľa

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami večer a po rorátnych svätých omšiach – koľko bude treba.

 

Milodary: Na opravu organa bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 100€ a tá istá rodina 100€ na iné opravy kostola alebo fary. Taktiež projekt úspešne vyšiel a tento týždeň prišlo ta farský účet 3100€ od PSK. Oprava organa stála cca 8500€ (nerátam obedy a iné občerstvenie). Chcem sa vám srdečne poďakovať, lebo myslím, že väčšia polovica rodín z Haligoviec (aj od inokadiaľ) prispela svojimi milodarmi na opravu organa či fary alebo aj zadarmo prácou na oprave fary. Ešte to nemám zrátane, lebo stále nosíte peniažky a tak to presnejšie vyhlásim na Silvestra. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka: dnes je zbierka na charitu

 

Adventné vence: Rehoľná sestrička Bernarda spolu s ženičkami a mladými vyrobili niekoľko adventných vencov a ikebán. Môžete si ich po svätej omši zakúpiť. Sestrička sa rozhodla všetok výrobný materiál podarovať a tak výťažok pôjde na opravu organa. Pán Boh zaplať.

 

Misijný koláč: V piatok 8.12. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budú po rannej svätej omši pred kostolom obdarovávať veriacich misijným koláčom žiaci z našej ZŠ Kráľovnej Pokoja. Za upečený koláčik môžete prispieť ľubovoľným príspevkom na misie. Vyzbierané milodary budú zaslané na potreby Pápežských misijných diel k zbierke Spoločne proti hladu. Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme a uskutočníme Ježišovu prosbu: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ Za finančnú podporu Pán Boh zaplať!

 

Adventná aktivita: Milé deti, po svätej omši vám rozdám plagát „Ježišova cesta do Emauz“. Tam máte na každý deň políčko, ktoré treba zotrieť a uvidíte úlohu, ktorú treba v ten deň splniť.

Budeme mať aj detský stromček. Tento bude potrebné tiež, ako minulý rok, vyzdobiť. Teda za každú splnenú úlohu, si doma vyrobíte vianočnú ozdobu a potom keď bude stromček v kostole, tak naň zavesíte.

Na konci splnenej cesty sa odfoťte s týmto plagátom a pošlite na mail, ktorý je tam uvedený. Čaká vás milé prekvapenie.

 

Mikuláš: Milé deti, v sobotu 9.12. našu dedinu navštívi Mikuláš a príde pred obecný úrad o 13:15. Potom vystúpia deti z MŠ so svojím programom, rozsvietime vianočný stromček a otvoríme vianočné trhy. Ak ste boli počas roka dobré, máte sa na čo tešiť…