Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Krista Kráľa

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ Mária Rinkovská

Utorok

07:00

v škole

ZBP pre Miriam č. 213

Streda

17:00

+ Ján Džurňák č. 115

Štvrtok

Sviatok sv. Ondreja, apoštola

17:00

+ Andrej Habiňák

Piatok

Prvý piatok

17:00

+ Jakub Bjalončík č. 29

Sobota

Fatimská sobota

08:05

+ z rod. Marek a Grivalský č. 127

Nedeľa

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: v stredu, štvrtok a piatok 1 hodinu pred sv. omšami večer.

Ku chorým teraz na prvý piatok nepôjdem, ale pôjdem pred Vianocami.  

 

Vyložená sviatosť oltárna: vo štvrtokpiatok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Dnes je 38. svetový deň mládeže

 

Milodary: Na opravu orgánu rodina Grigľáková č. 126 100€, rodina Gondeková č. 34 100€, bohuznáma rodina 100€, rodina Bjalončíková č. 4 100€, bohuznáma rodina 100€, rodina Habiňáková č. 253 100€, bohuznáma rodina 150€ a tá istá rodina 150€ na iné opravy kostola alebo fary. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Zbierka: na budúcu 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu

 

Adventné vence: Spolu s rehoľnou sestričkou Bernardou vás pozývame (hlavne birmovancov) do kultúrneho domu na výrobu adventných vencov a ikebán v sobotu 2.11. Začne sa o 11:00 ale kľudne môžete prísť aj po obede. V nedeľu pri obidvoch svätých omšiach budem požehnávať adventné vence, tak si prineste aj svoje. A kto nebude mať, môže si tieto vyrobené zakúpiť za symbolickú cenu (aby sa aspoň vrátili náklady za sviečka a ozdoby).

 

Oznam od otca biskupa: Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. v Starej Ľubovni. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž.

Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti i dospelých, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať. Obnovme spoločne našu vieru. Váš biskup František