Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

17:00

ZBP pre Annu Rusiňákovú č. 204

Utorok

07:00

v škole

Za birmovancov

Streda

17:00

+ starí rodičia č. 132

Štvrtok

08:15

+ Jozef a Mária Sagan a Ján Habiňák č. 57

Piatok

Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

17:00

ZBP a poďakovanie za 40 r. spoločného života manželov Želonkových č. 36

Sobota

08:05

+ zosnulí z č. 183

Nedeľa

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Svätá spoveď: 30 min. pred sv. omšami.

 

Milodary: Na opravu orgánu rodina Špirková č. 43 80€, bohuznáma rodina 150€, bohuznáma rodina 100€, rodina Jendrejčáková č. 23 100€, rodina Mačutková č. 72 200€, rodina Špirková č. 213 200€, bohuznáma rodina 50€, bohuznáma rodina 100€, rodina Gurovičová č. 200 100€, bohuznámy pán 50€ a z pohrebu Františka Habiňáka 200€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Chcem sa taktiež veľmi pekne poďakovať tým, čo prišli tento týždeň pomôcť s prácami na fare a s lešením a dažďovými zvodmi na kostole.

 

Birmovka: Rozbiehame 2-ročnú prípravu na birmovku. Prihlášky budem rozdávať v škole a tí, čo tu nechodia do školy, nech si ju prídu zobrať po sv. omšiach do sakristie. A to terajší šiestaci až deviataci. Na budúci týždeň vyhlásim, že kedy ju birmovanci prinesú vyplnenú na faru. Ak bol niekto krstený inde ako v Haligovciach, nechoďte do tej farnosti po potvrdenie. Vybavím to ja. Keď neviete presný dátum krstu, nevadí, napíšte len miesto. Birmovné meno napíšte, ale ak budete chcieť, môžete si ho potom zmeniť.

 

Duchovná obnova otcov: V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa uskutoční v Kňazskom seminári duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie duchovný otec Juraj Sedláček. Je určená všetkým otcom, v istom zmysle chce nadviazať na predchádzajúce stretnutia, je však určená aj pre nových záujemcov. V programe sú prednášky otca Juraja, sväté omše, adorácia, spoločná modlitba, ale aj neformálne stretnutia. Prihlásiť sa môžete na internetovej či facebookovej stránke kňazského seminára vyplnením elektronickej prihlášky: ks.kapitula.sk