Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

14:00

Pohreb + František Habiňák

Utorok

17:00

+ Ján Habiňák a Jozef Sagan č. 64

Streda

17:00

Za ružencové spoločenstvo p. Gondekovej č. 87

Štvrtok

Sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky

08:15

+ Jozef Michna

Piatok

Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

17:00

+ Peter Bernát

Sobota

Sviatok sv. Martina z Tours, biskupa

08:05

ZBP pre Máriu Grigľákovú

Nedeľa

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Svätá spoveď: 30 min. pred sv. omšami.

 

Milodary: Na opravu orgánu bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 250€, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 150€, bohuznáma rodina 100€, rodina Václaviková  100€, rodina Strakulová  100€ a pán Dušan Habiňák st. č. 91 100€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Chcem sa taktiež veľmi pekne poďakovať tým, čo prišli tento týždeň pomôcť s prácami na fare.

 

Spomienka na obete vojnových konfliktov a vojakov padlých v 1. svetovej vojne: Súčasťou spomienky je aj symbolické zvonenie zvonov na celom svete. A tak sa v tento deň (11.11.) o 11-tej hodine a 11-tej minúte v dĺžke trvania 5 minút rozozvučali zvony aj v našej diecéze.

 

Odpustky: Vo štvrtok dňa 9. novembra 2023 sa v Cirkvi slávi sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky v Ríme. V tento deň sa udeľujú úplné odpustky veriacemu, ktorý sa počas návštevy katedrálneho kostola nábožne pomodlí Otče náš, Vyznanie viery a splní ostatné základné podmienky pre získanie odpustkov.
Z tohto dôvodu bude otvorená Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule od 12.00 hod. do 18.00 hod.

 

Duchovná obnova otcov: V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa uskutoční v Kňazskom seminári duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie duchovný otec Juraj Sedláček. Je určená všetkým otcom, v istom zmysle chce nadviazať na predchádzajúce stretnutia, je však určená aj pre nových záujemcov. V programe sú prednášky otca Juraja, sväté omše, adorácia, spoločná modlitba, ale aj neformálne stretnutia. Prihlásiť sa môžete na internetovej či facebookovej stránke kňazského seminára vyplnením elektronickej prihlášky: ks.kapitula.sk

 

Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a odpustová slávnost sv. Martina: Pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.) sa uskutoční v sobotu 11. novembra 2023, v deň liturgického sviatku sv. Martina – patróna katedrály a našej diecézy, celodiecézna ďakovná púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Svätú omšu bude doprevádzať zbor učiteľov a študentov hudby a cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Celú slávnosť v priamom prenose bude vysielať Rádio Lumen.

V nedeľu 12. novembra 2023 sa bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť vonkajšia slávnosť z titulu katedrály. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Všetkých srdečne pozývame na Spišskú Kapitulu.