Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

ZBP pre Štefana, Annu a Petríka č. 207

Utorok

08:05

+ Andrej Marek č. 19

Streda

Slávnosť všetkých svätých

08:05

+ Margita a Jozef Mačutek č. 169

09:30

Za veriacich farnosti

Štvrtok

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

08:05

+ Alžbeta Harčaríková

17:00

Za duše v očistci č. 224

Piatok

prvý piatok

17:00

+ Mária, Ján, Ondrej, František a Ján č. 2

Sobota

fatimská sobota

08:05

Za zosnulých kňazov tejto farnosti

Nedeľa

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Svätá spoveď: pondelok, štvrtok a piatok 1 hodinu pred sv. omšami večer. Utorok a štvrtok po rannej sv. omši koľko bude treba. Príďte vtedy najmä deti a seniori.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť..

 

Vyložená sviatosť oltárna: vo štvrtok a piatok od 16:00 – 16:30 súkromná poklona. Od 16:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Pobožnosť na cintoríne z príležitosti Spomienky na všetkých zosnulých veriacich: bude v stredu o 15:00.

 

Odpustky za duše v očistci od 1. do 8. 11. môže získať ten, kto:

  • pôjde na sv. spoveď – krátko predtým, alebo potom
  • nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zomrelých
  • pôjde na sv. prijímanie – najlepšie v ten istý deň
  • pomodli sa na úmysel svätého otca – stačí Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu
  • treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj ľahkému

Sviečka za nenarodené deti: Fórum života už 21. krát organizuje Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si na deti, ktoré sa nemohli narodiť. Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, či v oknách svojich domovov. Kampaň môžete podporiť kúpou sviečky online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk alebo zaslaním darcovskej SMS. Kúpou

sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života.

 

Zbierka: Zbierka na misie činila 310€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Milodary: Na opravu orgánu pán Michna č. 103 100€, tri organistky 500€, bohuznáma rodina 100€, pán Habiňák č.32 100€, bohuznáma rodina 80€, bohuznáma rodina 200€, bohuznáma rodina 150€, rodina Želonková 100€, rodina Karašová 50€  a z krstu Lucasa Seiferta 50€. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Chcem sa taktiež veľmi pekne poďakovať tým, čo prišli tento týždeň upratať na fare a vytepovať koberce.

Duchovná obnova otcov: V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí už po tretí krát duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie duchovný otec, kňaz Juraj Sedláček. Duchovná obnova je určená všetkým otcom, v istom zmysle chce nadviazať na predchádzajúce stretnutia, je však určená aj pre nových záujemcov. Tentokrát sa uskutoční na začiatku adventného obdobia, aby sme sa vydali na cestu za Spasiteľom, ktorému sa chceme aj v tieto dni klaňať a prosiť ho o požehnanie pre rodiny. V programe sú prednášky otca Juraja, sväté omše, adorácia, spoločná modlitba, ale aj neformálne stretnutia. Prihlásiť sa môžete na internetovej či facebookovej stránke kňazského seminára vyplnením elektronickej prihlášky: ks.kapitula.sk

 

Pamätný deň narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a odpustová slávnost sv. Martina: Pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.) sa uskutoční v sobotu 11. novembra 2023, v deň liturgického sviatku sv. Martina – patróna katedrály a našej diecézy, celodiecézna ďakovná púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup. Svätú omšu bude doprevádzať zbor učiteľov a študentov hudby a cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Celú slávnosť v priamom prenose bude vysielať Rádio Lumen.

V nedeľu 12. novembra 2023 sa bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť vonkajšia slávnosť z titulu katedrály. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Všetkých srdečne pozývame na Spišskú Kapitulu.