Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

17:00

+ Jarmila Regešová č. 246

Utorok

nebude

 

Streda

Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

17:00

ZBP a poďakovanie za 25 r. spoločného života manželov Palubových č. 240

Štvrtok

08:05

+ Jozef Michna

Piatok

17:00

za účasti detí

ZBP a poďakovanie za 40 r. spoločného života manželov Talárových č. 84

Sobota

07:00

ZBP a poďakovanie za 33 r. spoločného života manželov z č. 5

Nedeľa

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

 

Októbrové pobožnosti: O 16:45 sa začína modliť posvätný ruženec.

 

Podielové knihy SSV: si môžete vyzdvihnúť u p. Talárovej č. 165. Členské je 10€.

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

Milodary: Na opravu orgánu rodina Gurovičová č. 26  100€, rodina Mačuteková č. 73  100€, bohuznámy pán 100€, bohuznáma rodina 100€, rodina Frnatiška Michnu č. 152 100€, bohuznáma rodina 100€ a z ruže p. Marekovej 50€. Pán Boh zaplať.

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým chlapom i ženám, ktorí prišli pomôcť tento týždeň na faru. Takmer je už všetko hotové.

 

Biskupská konsekrácia: oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

 

Ráchelina vinica: je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov.

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej.

 

Duchovná obnova otcov: V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa uskutoční v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí už po tretí krát duchovná obnova venovaná otcom, ktorú povedie duchovný otec, kňaz Juraj Sedláček. Duchovná obnova je určená všetkým otcom, v istom zmysle chce nadviazať na predchádzajúce stretnutia, je však určená aj pre nových záujemcov. Tentokrát sa uskutoční na začiatku adventného obdobia, aby sme sa vydali na cestu za Spasiteľom, ktorému sa chceme aj v tieto dni klaňať a prosiť ho o požehnanie pre rodiny. V programe sú prednášky otca Juraja, sväté omše, adorácia, spoločná modlitba, ale aj neformálne stretnutia. Prihlásiť sa môžete na internetovej či facebookovej stránke kňazského seminára vyplnením elektronickej prihlášky: ks.kapitula.sk