Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

18:00

+ rod. Želonková č. 130

Utorok

07:00

v škole

Poďakovanie za 93 r. života Anny a za ZBP do ďalších rokov č. 63

Streda

Spomienka sv. Jána XXIII, pápeža

18:00

+ Jakub, František, Mária, František a Benjamín Mačutek č. 201

Štvrtok

08:00

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Piatok

18:00

za účasti detí

+ Jakub a Peter č. 179

Sobota

08:05

ZBP pre členky ruže p. Pirhalovej č. 230

Nedeľa

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Sväté omše za účasti detí: začnú bývať od piatku

Októbrové pobožnosti: O 17:45 sa začneme modliť posvätný ruženec.

Milodary: Na opravu orgánu bohuznáma rodina 200€ a bohuznáma rodina 100€, bohuznáma rodina 100€, rodina Mudráková č.164 100€ a rodina Džurňáková č.115 100€ . Pán Boh zaplať.

Srdečné Pán Boh zaplať chcem vyjadriť všetkým chlapom, ktorí prišli pomôcť tento týždeň na faru s murárskymi, maliarskymi i tesárskymi prácami. I za založenie vonkajších parapiet a vonkajšie výspravky. Práce budú pokračovať i tento týždeň. Kto môže ozvite sa. Vopred Pán Boh zaplať.

 

Biskupská konsekrácia: oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Ráchelina vinica: je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov.

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej.

AMORIS – Program pre manželov: Rodinkovo – miesto akcii pre rodiny organizuje na viacerých miestach diecéz program pre manželov pod názvom Amoris.

Program je zameraný na lepšie poznanie a pochopenie manželského partnera, na posilnenie dôvery v manželskom vzťahu a zlepšenie komunikácie a intímneho života. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na tomto odkaze .