Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

Spomienka sv. anjelov strážcov

18:00

ZBP a poďakovanie za 50 r. života a 30 r. spoločného života manželov Jozefa a Renáty

Utorok

07:00

v škole

+ Andrej Marek č. 19

Streda

Spomienka sv. Františka Assiského

18:00

+ Patrik Urbaňák

Štvrtok

Spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny

18:00

+ Ján a Anna Špirkoví a ich rodičia

Piatok

18:00

ZBP a poďakovanie za 25 r. spoločného života manželov Kucových

Sobota

Spomienka Ružencovej Panny Márie

08:05

ZBP a poďakovanie za 80 r. života Jána Džurňáka

č. 210

Nedeľa

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

08:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšou v pondelok. Streda až piatok 1 hodinu pred sv. omšami.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Vyložená sviatosť oltárna:

Vo štvrtok a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:45 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Októbrové pobožnosti: Od zajtra začnú októbrové pobožnosti. O 17:45 sa začneme modliť posvätný ruženec.

Milodary: Na opravu orgánu bohuznáma rodina 200€ a bohuznáma rodina 100€. Pán Boh zaplať.

Srdečné Pán Boh zaplať chcem vyjadriť všetkým chlapom, ktorí prišli pomôcť včera na faru s murárskymi prácami i s drevom. Práce budú pokračovať i tento týždeň. Kto môže ozvite sa. Vopred Pán Boh zaplať.

Františkova ekonomika: Štvrté celosvetové online stretnutie v Assisi: V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete.

Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia stretnú na výročnom podujatí Františkovej ekonomiky, ktoré sa bude konať v Assisi. Tohtoročné stretnutie dostalo názov 25. hodina. 

Pripojiť sa môže každý – v piatok 6. októbra 2023 o 16.00 hod. prostredníctvom live streamu na youtube kanáli portálu Nové mesto: nm.sk

 

Biskupská konsekrácia: oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

 

Ráchelina vinica: je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov.

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej.