Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Za pútnikov po Taliansku

Pondelok

18:00

ZBP pre rod. Rusňákovú č. 204

Utorok

07:00

v škole

Za požehnanie v manželstve

Streda

Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

18:00

+ Mária, František Nebus a syn Ján č. 17

Štvrtok

08:05

+ Ondrej a Jozef č. 87

Piatok

Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

Poďakovanie za 10 r. spoločného života manželov Michaely a Juraja a vyprosenie ZBP do ďalších rokov života

Sobota

Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

15:00

Za zomrelých spolužiakov: Mária, Jarmila a Peter

Nedeľa

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Biskupská konsekrácia: oznamujeme vám, že biskupská konsekrácia Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v sobotu 21. októbra o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Oprava orgánu: Začali sme s rekonštrukciou orgánu, ktorá by mala potrvať približne do polky novembra. Mala by nás stáť 8-9 tisíc euro. V závislosti od skrytých chýb, ktoré nie je možné vidieť hneď na prvé pozretie. Tu chcem poďakovať predsedovi Prešovského samosprávneho kraja – p. Majerskému za schválenie projektu a za dotáciu 3100€. I všetkým vám dobrodincom.

Milodary: Na opravu orgánu bohuznáma rodina 300€ a rodina Želonková č.208 – 150€. Pán Boh zaplať.

Srdečné Pán Boh zaplať chcem vyjadriť všetkým chlapom, ktorí prišli pomôcť tento týždeň na faru s murárskymi prácami i s drevom. Práce budú pokračovať i tento týždeň. Kto môže ozvite sa. Vopred Pán Boh zaplať.

Ráchelina vinica: je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov.

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej.