Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

18:00

+ Ján Talár a Jozef Džurňák č. 84

Utorok

Spomienka najsvätejšieho mena Panny Márie

07:00

v škole

Za birmovancov

Streda

Spomienka sv. Jána Zlatoustého, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Milan a Mária Leškovci č. 36

Štvrtok

Sviatok Povýšenia Svätého Kríža

18:00

+ z rodiny Volček č. 191

Piatok

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

8:05

ZBP pre rodinu Františka Palubu č. 240

09:30

Na úmysel

Sobota

Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

8:05

+ Mária, Jakub a Anton Mačutek č. 217

Nedeľa

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Milodary: Srdečné Pán Boh zaplať chcem vyjadriť všetkým chlapom a bývalým birmovancom, ktorí prišli pomôcť tento týždeň na faru s murárskymi prácami. Práce budú pokračovať i tento týždeň. Kto môže ozvite sa. Vopred Pán Boh zaplať.

Zbierka: Dnes je zbierka na Diecézny katechetický úrad

Miništrantský futbal: dnes sa uskutoční v Matiašovciach o 13:00. Príďte povzbudzovať našich miništrantov.

Púť do Šaštína: Pozývame vás na púť do Šaštína v piatok 15.9. Odchod autobusu bude o 5:30 z pred kostola. Cena 30€. Zapíšte sa najneskôr do stredy večera v zadu na stolíku. Napíšte meno, priezvisko a telefónne číslo.

Ráchelina vinica: je víkendový duchovno-terapeutický program pre osoby so skúsenosťou umelého, ale aj spontánneho potratu. Teda je určený pre rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných potrateného dieťaťa. Taktiež pre zdravotníkov, ktorí sa podieľali na vykonávaní umelých potratov.

Najbližšia Ráchelina vinica sa bude konať 27. – 29. októbra 2023 v Košickom kraji. Prihlásiť sa treba cez kontakty, ktoré sú uvedené na plagáte. Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej.