Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

Pondelok

10:00

v škole

Na začiatok školského roka

Za prvoprijímajúce deti

Utorok

18:00

Za múdrosť pri rozhodovaní a dary D. Sv.

Streda

07:00

+ Martin Talár č. 189

Štvrtok

Spomienka na troch košickych mučeníkov

18:00

Poďakovanie za 60 rokov života Jána Urbaňáka č. 210

Piatok

Sviatok Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie

18:00

+ Jozef Michna

Sobota

8:05

+ Ján Rusiňák č. 204

Nedeľa

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Milodary: Zo sobáša Petrík + Bjalončíková 100€. Na výmenu okien bohuznáma rodina 500€, bohuznáma rodina 150€, bohuznáma rodina 100€, bohuznáma na kostol 20€ a rodina Mudráková č. 82 100€.

Taktiež sa chcem poďakovať študentom, ktorí svoje brigadnícky zarobené peniaze v nedeľu taktiež obetovali na kostol a do zvončeka. A srdečné Pán Boh zaplať chcem vyjadriť všetkým chlapom a bývalým birmovancom, ktorí prišli pomôcť tento týždeň na faru s murárskymi prácami okolo okien i ženám, ktoré prišli poupratovať. Práce budú pokračovať i tento týždeň. Bude treba založiť vonkajšie parapety i spraviť vonkajšie vyspravky. Kto môže príďte. Vopred Pán Boh zaplať.

Zbierka: Na budúcu nedeľu je zbierka na Diecézny katechetický úrad

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Marek Michna, bývajúci v Haligovciach a Nikola Šestáková bývajúca v Starej Ľubovni sa ohlasujú po 3. krát

 

Univerzita tretieho veku KU v Ružomberku:

Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.