Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

+ z rodiny Horákovej č. 92

09:30

+ Sabinka č. 23

Pondelok

Spomienka sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

07:00

+ Michal a Ondrej č. 224

Utorok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

07:00

ZBP pre Annu Bjalončíkovú č. 29

Streda

07:00

+ Jozef a Anna Václavik a z rod. Jendrejčák a Volček

Štvrtok

18:00

+ Jakub, Jozef a Anna Paluba č. 2

Piatok

Prvý piatok

18:00

+ Jozef a Alžbeta Habiňák č. 26

Sobota

Fatimská sobota

8:05

+ za zomrelé členky ruže p. Pirhalovej č. 230

Nedeľa

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami ráno. 1 hodinu pred sv. omšami večer.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

 

Vyložená sviatosť oltárna:

Vo štvrtok a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Ján Urbaňák, syn Jána a Anny r. Džurňákovej bývajúci v Haligovciach a Valéria Urbanská dcéra Jaroslava a

Kataríny r. Neupauerovej bývajúca v Podolínci sa ohlasujú po 3. krát.

A

Marek Michna, bývajúci v Haligovciach a Nikola Šestáková bývajúca v Starej Ľubovni sa ohlasujú po 2. krát

 

Univerzita tretieho veku KU v Ružomberku:

Pre všetkých záujemcov starších ako 40 rokov (pre invalidných dôchodcov bez rozdielu), ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie, ponúkame vzdelávanie v jednoročných a trojročných vzdelávacích programoch (s uvedením miesta realizácie):

  • Zdravie a vitalita v jeseni života (Ružomberok),
  • Angličtina zážitkovo – pre seniorov (Ružomberok),
  • Dejiny umenia (Ružomberok),
  • Bylinky našich lúk a pasienkov (Ružomberok),
  • Filozoficko-teologické základy (Košice).

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Prednášky sa uskutočňujú dvakrát mesačne.

Písomné prihlášky je možné zaslať do 8. 9. 2023 na adresu: Katolícka univerzita UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok a do 30. 09 2023 na adresu: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.