Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sviatok Premenenie Pána

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

18:00

+ Pavol a Alžbeta Šromovskí č. 125

Utorok

Spomienka sv. Dominika, kňaza

8:05

Poďakovanie za 40r. života Jána a vyprosenie zdravia a pokoja do ďalších rokov života

Streda

Sviatok sv. Terézie Benedikty od kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

18:00

ZBP pre Jána a Annu č. 57

Štvrtok

Sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

8:05

+ Ján č. 87

Piatok

Spomienka Sv. Kláry, panny

18:00

+ z čísla 183

Sobota

13:00

Sobáš: Karaš + Želonková

Nedeľa

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšami.

Miništrantský futbal: sa kvôli zlému počasiu zas presúva predbežne na budúcu nedeľu.

Milodary: Z krstu Mateja a Lukáša Bjalončíkových 200€, zo sobáša Kabát + Mačutková 100€.

Srdečné Pán Boh zaplať.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Peter Karaš, syn Petra a Márie r. Kundľovej bývajúci v Kamienke a Marianna Želonková dcéra Františka a

+ Márie r. Reszcákovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 3. krát.

A

Róbert Petrík, syn Michala a Oľgy r. Glosíkovej bývajúci v Kamienke a Monika Bjalončíková dcéra Milana a Moniky r. Čenščákovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 2. krát.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.

ings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.