Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka sv. Šarbela

18:00

ZBP pre Máriu Birošíkovú č. 217

Utorok

Sviatok sv. Jakuba, apoštola

18:00

+ Jozef, Mária, Viktor a Gabika Nedoroščík č. 174

Streda

Spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

8:05

+ Jakub, Jozef a Mária č. 17

Štvrtok

Spomienka sv. Gorazda a spoločníkov

8:05

+ Peter a Jakub č. 178

Piatok

18:00

+ Jakub a Mária Mačutek a Jakub a Mária Paluba č. 201

Sobota

Spomienka sv. Marty, Márie a Lazára

8:05

+ z rod. Jendrejčákovej č. 127

Nedeľa

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšou.

Pomazanie olejom sv. Šarbela: v pondelok po svätej omši.

Miništrantský futbal: sa uskutoční na budúcu nedeľu v Matiašovciach o 14:00. Príďte povzbudzovať našich miništrantov.

Milodary: Na výmenu okien bohuznáma 50€. Srdečné Pán Boh zaplať.

Deň starých rodičov a seniorov: V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:

  • starší ľudia môžu získať odpustky účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sa udeľujú aj tým, ktorí sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.

Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Josef Kabát, syn Josefa Kindermanna a Rozálie Kabátovej r. Podhájskej bývajúci v Zdiciach – ČR a Anna Mačuteková dcéra + Jozefa a + Margity r. Šoltýsovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 2. krát.

 

Peter Karaš, syn Petra a Márie r. Kundľovej bývajúci v Kamienke a Marianna Želonková dcéra Františka a

+ Márie r. Reszcákovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 1. krát.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.

 

Kurz pre prípravu snúbencov v Starej Ľubovni: sa uskutoční od 17.-19. novembra 2023. Snúbenci sa môžu prihlásiť na kurz na tomto odkaze.