Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

nebude

 

Utorok

18:00

+ Ľudmila a František Habiňák č. 246

Streda

8:05

ZBP do ďalších rokov pre jubilujúcu Máriu, Radoslava, Nikolu a Branislava č. 121

Štvrtok

18:00

+ Jozef a Anna Špirková

Piatok

18:00

+ z rod. Talárová, Nadžadyová a Pirhalová č. 230

Sobota

Sviatok sv. Márie Magdalény

8:05

Za prvoprijímajúce deti

Nedeľa

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min pred sv. omšou.

Milodary: Srdečné Pán Boh zaplať ochotným rodičom, ktorí odviezli i priviezli deti z tábora.

Deň starých rodičov a seniorov: Na budúcu nedeľu je 3. Svetový deň starých rodičov a seniorov tentokrát s témou „Jeho milosrdenstvo trvá z pokolenia na pokolenie“. Jeho slávenie je v blízkosti spomienky na svätých Joachima a Annu, rodičov Panny Márie.

V tento deň môžu veriaci získať aj úplné odpustky za týchto podmienok:

  • starší ľudia môžu získať odpustky účasťou na jednej zo svätých omší slávených pri príležitosti tohto dňa;
  • vzhľadom na to, že niektorí seniori sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na svätej omši osobne, odpustky sa udeľujú aj tým, ktorí sa jej zúčastnia prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu;
  • odpustky sa udeľujú aj všetkým, ktorí pri príležitosti tohto dňa vykonajú „skutok milosrdenstva“ tým, že navštívia starého človeka.

Okrem toho je potrebná: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 

Blahorečenie celej rodiny: Do pozornosti vám dávame historicky prvé blahorečenie celej rodiny, v rámci ktorej bude blahorečené aj dieťa žijúce v lone matky. Ide o poľskú rodinu Jána a Wiktórie Ulmowcov.

Blahorečenie sa bude konať 10. septembra 2023 v obci Markowa, neďaleko našich hraníc. O tejto rodine sa môžete viac dozvedieť na tomto odkaze.

 

Kurz pre prípravu snúbencov v Starej Ľubovni: sa uskutoční od 17.-19. novembra 2023. Snúbenci sa môžu prihlásiť na kurz na tomto odkaze.

 

Národný pochod Hrdí na rodinu: V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod Hrdí na rodinu. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu

„Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke https://hrdinarodinu.sk/