Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Odpustová slávnosť Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

8:05

Na česť Ducha Svätého

ODPUST

10:30

Na úmysel kňaza

Za veriacich farnosti

Pondelok

Sviatok sv. Tomáša, apoštola

18:00

+ Andrej Marek č. 19

Utorok

Vigília zo zajtrajšej slávnosti

18:00

ZBP pre Ivana č. 33

Streda

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov

8:05

ZBP pre kňaza Jozefa Palubu č. 11

Štvrtok

Spomienka sv. Márie Goretti, panny a mučenice

18:00

+ Jozef Michna

Piatok

prvý piatok

18:00

Za birmovancov

Sobota

8:05

+ Valent Bednarčík č. 2

Nedeľa

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Vyložená sviatosť oltárna:

Vo štvrtok a piatok od 17:15 do sv. omše.

Modlitba posvätného ruženca počas vyloženej sviatosti oltárnej – za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 10.7. – 14.7. 2023

V utorok a v stredu po svätých omšiach budem rozdávať informované súhlasy. Deti, príďte si ich zobrať. A podpísané rodičom prineste do nedele.

Zbierka: Na dobročinné diela Svätého Otca ste prispeli sumou 117€.