Telefónne číslo: 0918 222 304                                                  

Nedeľa

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Najsvätejšej Trojice

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

18:00

+ Marta a František Šoltys č. 167

Utorok

18:00

+ Jozef Michna

Streda

7:00

+ Andrej Marek č. 19

Štvrtok

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

7:45

Na úmysel kňaza

18:00

ZBP pre Veroniku

Piatok

svätá omša za účasti detí

18:00

ZBP pre dobrodincov z dediny

Sobota

8:05

ZBP pre rodinu Bednarčíkovú a Gondekovú č. 2

Nedeľa

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Prvé sväté prijímanie

10:00

Za prvoprijímajúce deti

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami. Príďte všetci v týždni, ktorí sa chcete vyspovedať pred prvým svätým prijímaním. Okrem prvoprijímajúcich detí a prípadne tých, ktorí prídu zo zahraničia v piatok v noci. Ich budem spovedať v sobotu od 10:00.

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi: Po svätej omši bude procesia k oltárikom. Kto sa na nej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

Púť do Krakova: Termín: 17.6. 2023 Cena: okolo 10€ Program: Krakov, Wadowice, Ludžmierz.

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 10.7. – 14.7. 2023 Cena: 100€ (miništranti 75€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

 

Návšteva Scotta Hahna na Slovensku: V dňoch 15. – 19. júna 2023 bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn. 18. júna 2023 popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine” a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií a aj možnosť kúpiť si dopredu vstupenku je na stránke www.scotthahn.sk.

Svetové dni mládeže: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých vo veku od 15 do 30 rokov na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v termíne od 26.7.do 6.8.2023 v Portugalsku.
Program SDM pozostáva z tzv. Dní v diecéze v Porte a z hlavného programu SDM v Lisabone. Pridajte sa k 150-člennej partii mladých ľudí, ktorí spoločne vyrazia z Oravy, Liptova a Spiša.
Je zabezpečená autobusová preprava so zastávkami na miestach ako Lurdy, Turín, či Francúzske pobrežie.
Cena púte je 760 € + vreckové (360 € registračný poplatok, 400 € preprava s tranzitným ubytovaním). Registrácia je možná do 31.5.2023. Viac informácií nájdete na 
www.komisia.sk.