Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Wilman Jendrejčák č. 23

Utorok

18:00

+ Vojtech a Alžbeta č. 36

Streda

Spomienka sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka

07:00

ZBP pre kňazov a ctihodné sestričky č.19

Štvrtok

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov

07:45

Te Deum – poďakovanie na koniec školského roka

za veriacich farnosti

18:00

ZBP pre Máriu a Jozefa č. 84

Piatok

18:00

+ Jozef a Anna Václavik a z rod. Jendrejčák a Volček

Sobota

Fatimská sobota

8:05

Za živé členky svätého ruženca p. Nadžadyovej č. 189

Nedeľa

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Odpustová slávnosť Návštevy Preblahoslavenej Panny Márie

8:05

Za veriacich farnosti

ODPUST

10:30

Na úmysel kňaza

Na česť Ducha Svätého

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami do stredy. 1 hodinu vo štvrtok a piatok. Kto by sa nestihol vrátiť pred odpustom z poza hraníc skôr v týždni a ani sa tam vyspovedať, tak ešte budeme dvaja kňazi spovedať v piatok večer po svätej omši.

Pútnici a guláš: V stredu v podvečer nás navštívia pútnici z Poľska, ktorí putujú pešo do Levoče a prespia u nás v škole. A taktiež i miništranti zo Zubrohlavy, ktorí prídu s p. farárom na plte. A tak navaríme veľký kotol gulášu i niečo poopekáme a spravíme si popri tom i my taký deň farnosti v predvečer slávnosti Petra Pavla. Tak ste všetci srdečne pozvaní.

Milodary na kostol: z krstu Natálie Talárovej 100€. Chcem sa poďakovať bohuznámemu farníkovi, ktorý založil nové vetracie okna na chóre. Pán Boh zaplať.

Zbierka: Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto na Slávnosť sv. Petra a Pavla navštívi katedrálny chrám alebo baziliku „minor“ a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

Alebo ten, kto zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik…) požehnané pápežom, alebo biskupom a pomodlí sa Verím v Boha a splní aj ostatné obvyklé podmienky.

 

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

Svetové dni mládeže: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých vo veku od 15 do 30 rokov na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v termíne od 26.7.do 6.8.2023 v Portugalsku.
Program SDM pozostáva z tzv. Dní v diecéze v Porte a z hlavného programu SDM v Lisabone. Pridajte sa k 150-člennej partii mladých ľudí, ktorí spoločne vyrazia z Oravy, Liptova a Spiša.
Je zabezpečená autobusová preprava so zastávkami na miestach ako Lurdy, Turín, či Francúzske pobrežie.
Cena púte je 760 € + vreckové (360 € registračný poplatok, 400 € preprava s tranzitným ubytovaním). Registrácia je možná do 31.5.2023. Viac informácií nájdete na 
www.komisia.sk.