Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

TURÍCE – Zoslanie Ducha Svätého

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na česť Ducha Svätého

Pondelok

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirvi

18:00

ZBP a poďak. za 70r. života Jozefa Habińáka č. 25

Utorok

18:00

+ Jozef a Zuzana Džurňák č. 89

Streda

18:00

+ Matej, Mária, Ján a Martin č. 189

Štvrtok

Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

7:00

Na úmysel kňaza

Piatok

prvý piatok

18:00

+ Ján Milčák

Sobota

16:00

Sobáš Cúr + Želonková

Nedeľa

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Najsvätejšej Trojice

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami v utorok, stredu a piatok.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Vyložená sviatosť oltárna:

utorok a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú prijať:

Štefan Cúr, syn Štefana a Lenky Gurbaľovej r. Suraničovej bývajúci v Bohdanovciach a Henrieta Želonková dcéra Jána a Anny r. Marekovej bývajúca v Haligovciach sa ohlasujú po 3. krát.

Púť do Krakova: Termín: 17.6. 2023 Cena: okolo 10€ Program: Krakov, Wadowice, Ludžmierz.

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.

Tábor pre deti: Miesto: Domaša Termín: 10.7. – 14.7. 2023 Cena: 100€ (miništranti 75€).

Zapisovať sa môžete vzadu na stolíku – meno a telefónne číslo.  

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

Návšteva Scotta Hahna na Slovensku: V dňoch 15. – 19. júna 2023 bude na Slovensku známy svetovo uznávaný biblista Scott Hahn. 18. júna 2023 popoludní sú pripravené v Košiciach 2 stretnutia otvorené pre verejnosť. Jedno s témou “Biblia v rodine” a druhé “Ako čítať Bibliu?”. Na obe podujatia sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem rozvíjať svoj vzťah s Božím slovom uprostred každodenného života. Viac informácií a aj možnosť kúpiť si dopredu vstupenku je na stránke www.scotthahn.sk.