Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

Pondelok

18:00

+ Ján a Mária Habiňák č. 2

Utorok

18:00

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Streda

7:00

v škole

ZBP pre Štefana

Štvrtok

18:00

+ Andrej Michna č. 96

Piatok

svätá omša za účasti detí

18:00

+ Alžbeta Habiňáková č.26

Sobota

Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej

7:00

+ Andrej Marek č. 19

Nedeľa

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše.

Prosebné dni: Pondelok, utorok, alebo streda. Záväzný je jeden z nich. Obsahom sú prosby za úrodu.

Milodary: Zbierka na seminár z minulej nedele činila 220€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Zbierka na katolícke masmédia: bude na budúcu nedeľu. Vopred Pán Boh zaplať.

Misijná púť detí na Mariánsku horu do Levoče: Pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce na púť do Levoče na budúcu sobotu 13.5. Bude tam pre ne animovaný program a svätá omša s otcom biskupom. Išli by sme autobusom ráno o 8:00 z pred fary. Cena autobusu je 15€, ale deti by zaplatili len 5€. Treba so sebou zobrať jeden balík cestovín + 1€, čo je misijný dar. Prihláste sa mi do stredy večera.

Knihy: Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť knihy: O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu, ktorého máme relikviu.

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.