Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

PALMOVÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Tomáš Mudrák

Utorok

18:00

+ Mária Kamenická

Streda

18:00

+ Andrej Marek č. 19

Štvrtok

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

18:00

Poďakovanie za 80 r. života Márie Habiňákovej a vyprosenie ZBP do ďalších rokov života

Piatok

PIATOK UTRPENIA PÁNA

15:00

 

Sobota

SVӒTÁ SOBOTA

19:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

8:05

Za veriacich farnosti

10:00

ZBP pre chorých a dobrodincov z dediny

Svätá spoveď: 1 hod pred svätými omšami od pondelka do stredy. Ku chorým pôjdem v utorok ráno

okolo 9:00. Opäť nahláste, ku komu mám prísť.      Palmová nedeľa:  Spišská Stará Ves: 14:00 – 15:30          

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Krížové cesty: Dnes o 15:00 sa budú modliť matky. Na Veľký piatok o 9:00 sa budú modliť otcovia a lektori/ky.

Zbierka: na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom činila 175€. Pán Boh zaplať.

Vyložená sviatosť oltárna: v pondelok, utorok a stredu 1 hod. pred svätými omšami večer. Prvá pol hodina bude tichá súkromná poklona. Druhá pol hodina do sv. omše bude modlitba posvätného ruženca za odprosenie našich hriechov a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Svätá omša svätenia olejov: Vo štvrtok Pánovej večere bude dopoludnia o 9:00 v Spišskej Kapitule, dicézny administrátor spolu so všetkými kňazmi diecézy, sláviť svätú omšu pri ktorej sa posvätia olej katechumenov, krizma a olej pomazania chorých. Kto by mal záujem, ste na ňu srdečne pozvaní.

Poklona pri Božom hrobe: v piatok po skončení obradov do 18:00. V sobotu od 10:00 do 19:00.

Prísny pôst na Veľký piatok: Zaväzuje každého od 18ho – 60ho roku života: nejesť mäso a bezmäsitého pokrmu sa najesť 1x do sýta a 2x  trocha zajesť. Od 14teho do 18teho roku je záväzok nejesť mäso, ale môžem jesť koľko krát chcem. Tento pôst nejde naradiť iným skutkom. Kto to poruší má ťažký hriech.

Úplné odpustky: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a v jednotlivý deň ešte k tomu odpustkový skutok.

A to vo: Štvrtok Pánovej večere – spev „Ctíme túto sviatosť slávnu“

Piatok utrpenia Pána – nábožná účasť na poklone kríža

Svätá sobota – obnova krstných sľubov 

Svätá sobota: prineste si sviečky na obnovu krstných sľubov

Požehnanie jedla: V nedeľu ráno o 7:00.

Film Umučenie Krista: Vo štvrtok Pánovej večere zhruba 30 min. po skončení svätej omše vás pozývam na faru na film.

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.