Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa dobrého pastiera               deň otvorených dverí v seminári

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

Spomienka sv. Jozefa, robotníka

19:00

+ z rodiny Bjalončík č. 178

Utorok

Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

ZBP pre rod. Strakulovú č. 220

Streda

Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

7:00

v škole

+ Jarmila Regešová a František a Ľudmila Habiňák č.25

Štvrtok

18:00

+ František Želonka

Piatok

Prvý piatok

18:00

+ Anna Michnová č. 103

Sobota

11:00

ZBP pre spolužiakov a ich rodiny

Nedeľa

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

ZBP pre dobrodincov z dediny

 

Svätá spoveď: 1 hodinu pred svätými omšami v utorok a piatok. Vo štvrtok po svätej omši, koľko bude treba.

Ku chorým pôjdem na prvý piatok cca od 9:00. Opäť nahláste ku komu mam prísť…

Vyložená sviatosť oltárna:

nedeľu pripadá na našu farnosť celodenná poklona. Vyložím sviatosť po 2. svätej omši a o 15:00 bude pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Prosím rodiny, aby ste si po pol hodine rozdelili službu, aby neostal prázdny kostol. Ďalej v utorok a piatok od 17:00 – 17:30 súkromná poklona. Od 17:30 do sv. omše modlitba posvätného ruženca za odvrátenie vojny, pokoj vo svete a za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude.

Májové pobožnosti: budú bývať v časoch začiatku sv. omše.  

Púť Rádia Lumen: Rádio Lumen pripravuje v tomto roku púť do Krakova, ktorá sa bude konať 6. mája 2022. Ste srdečne pozvaní. My tam zájazd robiť nebudeme, nakoľko je vtedy birmovka v Lesnici.

Milodary: Z pohrebu Františka Bjalončíka 100€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Zbierka na seminár: Dnes – v nedeľu Dobrého pastiera je zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.

Knihy: Vzadu na stolíku si môžete zakúpiť knihy: O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu, ktorého máme relikviu. Stála som pri bráne neba a pekla od Glorie Polo, ktorá prežila klinickú smrť a opísala to.

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo