Telefónne číslo: 0918 222 304                                                    

Nedeľa

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Michal a Michal Džurňák č. 95

Utorok

Sviatok sv. Marka, evanjelistu

18:00

+ Jozef Vittko č. 169

Streda

7:00

v škole

za birmovancov

Štvrtok

18:00

ZBP a poďakovanie pri výročí

manželov Laindových č. 30

Piatok

Spomienka sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Monfortu, kňaza

18:00

za účasti detí

ZBP a poďakovanie pri 30. výročí

Ondreja Mareka č. 111

Sobota

Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy

8:05

ZBP pre Marianu a Peťka

Nedeľa

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Nedeľa dobrého pastiera                   deň otvorených dverí v seminári

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu nebude.

Zbierka na seminár: Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera bude zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

 

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.