Telefónne číslo: 0918 222 304                                                     

Nedeľa

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

8:05

Za veriacich farnosti

10:00

ZBP pre dobrodincov

Pondelok

PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

8:05

Na úmysel kňaza

09:30

ZBP a poďakovanie za 25 rokov spoločného života

Františka a Daniely č. 25

Utorok

UTOROK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

+ Jozef a Margita Mačutek č. 169

Streda

STREDA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

ZBP pre členov rodín Gurovič, Bednarčík a Rusiňák

č. 200

Štvrtok

ŠTVRTOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

+ František, Pavol, Katarína Bednarčík č. 2

Piatok

PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

18:00

+ Margita a Jozef Šlachtovský č. 73

Sobota

SOBOTA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

8:05

+ z rod. Volčekovej č. 127

Nedeľa

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

8:05

Za veriacich farnosti

09:30

Na úmysel kňaza

 

Svätá spoveď: pol hodiny pred svätými omšami od stredy do soboty.

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh.

Poďakovanie: Úprimné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie Veľkonočných sviatkov.

Popoludňajšia pobožnosť na sviatok Božieho milosrdenstva: v nedeľu o 15:00

Úplné odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva: môže získať ten, kto splní zvyčajné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) a splní ešte k tomu odpustkový skutok. A to: Kto sa nábožne zúčastní pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva, alebo aspoň pred verejne vystavenou alebo vo svätostánku uloženou Najsvätejšou oltárnou sviatosťou sa pomodli Otče náš a Verím v Boha + pridá povzdych napr. „Ježišu, dôverujem Ti“.

 

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.