Telefónne číslo: 0918 222 304                                                  

Nedeľa

5. PÔSTNÁ NEDEĽA

8:05

Za veriacich farnosti

9:15

Na úmysel kňaza

Pondelok

18:00

+ Mária a Jakub Mačutek a Benjamín a František č. 72

Utorok

18:00

+ František Mačutek

Streda

7:00

v škole

za birmovancov

Štvrtok

svätá omša za účasti detí

18:00

+ Oľga Želonková r. Berillová

Piatok

8:05

+ Anna Michnová č. 103

Sobota

fatimská sobota

8:05

Za živé i zomrelé členky ruže pani Laindovej

 č. 30

Nedeľa

Palmová nedeľa

8:05

Za veriacich farnosti

9:30

Na úmysel kňaza

Svätá spoveď: 30 min. pred svätými omšami.

Predveľkonočná spoveď:    sobota:   Veľká Lesná: 9:00 – 10:00

                                                               Haligovce: 10:10 – 11:10

                                                               Lechnica a Červený Kláštor: 13:00 – 13:30         

                                               nedeľa:  Spišská Stará Ves: 14:00 – 15:30  

 

Biblický príbeh: Na budúcu nedeľu bude na fare po 2. svätej omši animovaný biblický príbeh. A deti si budú potom s animátorkami maľovať veľkonočné vajíčka. Je potrebné, aby si priniesli vyfúknuté vajíčka a tenké štetce. O farby a ostatné veci sa postarajú animátorky.

Krížové cesty: V nedele o 15:00. Dnes sa budú modliť manželia. O týždeň matky.

Fatimská sobota: Začiatok ruženca o 7:30. Príďte sa predmodlievať členovia ružencových spoločenstiev.

Zbierka: Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Púť do Talianska: Termín: 20.8. – 27.8. 2023 Cena: 460€ Záloha: 260€ Program: Rím, Netuno, Cascia, Assisi,  Siena, Collevalenza, Castel Gandolfo, more – zmena programu vyhradená.

Zapisovať sa môžete na e-maile: haligovce.farnost@gmail.com, kde uveďte meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu s ktorým vycestujete (pas alebo OP) a mobilné číslo.

 

Zemetrasenia v Turecku a Sýrii: účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. 

2% z dane: Aj tento rok sa na Vás obracajú s prosbou o 2% z vašej dane organizácie: kňazský seminár, Diecézny katechetický úrad, Spišská charita a Mary‘s Meals. Všetky potrebné dokumenty a informácie nájdete vzadu na stolíku alebo na: https://marysmeals.sk/2percenta,             

https://ks.kapitula.sk/sk/2

https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-katechezu-v-spisskej-dieceze/